Aktualizacja 06-09-2022 PDF Drukuj Email
Wtorek, 06 Wrzesień 2022 14:26
 • poprawiony błąd odczytu plików swd/gml w niektórych przypadkach, kiedy geometria obiektów nie spełniała warunku: definicja poligonów zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara a enklaw przeciwnie
 
Aktualizacja 12-08-2022 PDF Drukuj Email
Piątek, 12 Sierpień 2022 10:42
 • w menu Narzędzia->Adresowanie->Pisma dodane opcje pozwalające na ustawienie czy przy generowaniu kolejnego pisma istniejące ma być usunięte
 • w protokole dodane pole [dokumenty]. Zamiast [frx_dz."nr_kw"] można wstawić [dokumenty]. Pole działa tak, że jak nie ma KW to wypisuje sygnatury wszystkich dokumentów przypiętych do działki.
 • dodana możliwość edycji formularza wydruku mapy
 • dodana opcja wyboru zakresu (wszystkie/zaznaczone osoby) na wydruku książki nadawczej w opcji adresowania
 
Aktualizacja 22-02-2022 PDF Drukuj Email
Wtorek, 22 Luty 2022 19:15
 • przywrócone działanie map Google po wyłączeniu przez Google wspierania IE. Aktualne rozwiązanie bazuje na bibliotekach systemowych Microsoft Edge. Jeśli na komputerze biblioteki są niedostępne, wyświetli się przycisk "Brak bibliotek Microsoft Edge. Kliknij aby zainstalować.". Po jego kliknięciu program przekierowuje do strony Microsoft w celu pobrania brakujących plików (pobrany program instalacyjny należy uruchomić). Komputery z systemem Windows 10, który jest zaktualizowany, mają już potrzebne biblioteki systemowe zainstalowane.
 • w menu "Widok" dodana możliwość włączenia mapy podkładowej (ortofotomapa i bdot)
 • dodany formularz WZDE dla budynków zgodny z rozporządzeniem z 2021 roku
 • dodany eksport wypisu z części graficznej do formatów xls i xlsx
 • w opcji adresowania w szablonach pism dodane pole "numer jednostki rejestrowej" (dla działki głównej)
 • w opcji adresowania - drukowanie kopert/zwrotek dodana możliwość drukowania tylko dla osób zaznaczonych (zaznaczanie myszką z Ctrl/Shift na zakładce "Osoby")
 
Aktualizacja 31-01-2022 PDF Drukuj Email
 • poprawiona stylizacja linii przerywanych dla użytków i konturów klasyfikacyjnych
 • w eksporcie do pliku tekstowego dodane opcje eksportu atrybutów ISD, SPD
 • w edytorze szablonów w opcji "Adresowanie" dodane pola: "działki oznaczone jako sąsiednie: numer, właściciel, władający (lista wypunktowana)" oraz "Użytki - opis słowny" (generuje listę użytków dla działek osoby w postaci "grunt rolny zabudowany na gruntach ornych klasy IV (Br-RIV)" itp)
 • w przygotowaniu do wysyłki usługą "Neolist" dodana opcja wstawiania imienia i nazwiska w pole "Firma" oraz przyśpieszone działanie tej opcji
 • w eksporcie punktów do pliku tekstowego dodana możliwość eksportu danych z pola "dodatkowe informacje"
 • dodane wyświetlanie nazwy wczytanego pliku w nagłówku okna programu
 • poprawiony import opisów dodatkowych dokumentów (dla danych z pliku swd)
 • poprawiony zapis do formatu cswd (czasami pomijana była tabela swd_dok_dz, powodując błąd przy próbie wczytania takiego niepełnego pliku)
 • poprawki w eksporcie w oknie adresowania do formatów XLS i DBF
 • w opcji eksportu danych właścicieli do dxf dodana możliwość eksportu numeru jednostki rejestrowej
 
Aktualizacja 07-10-2021 PDF Drukuj Email
Czwartek, 07 Październik 2021 10:37
 • dla wykazów punktów dodane wzory formularzy z atrybutami SPD/ISD
WZDE2021
 • w menu zaznaczania działek dodana opcja "Zaznacz działki przecinające się z wybraną warstwą" umożliwiająca zaznaczenie działek przecinających się z wszystkimi elementami wskazanej warstwy (np sieć wodociągowa wczytana z pliku dxf)
 • dodana druga wersja protokołu wznowienia znaków granicznych (Adresowanie->Raporty)
 • w opcji filtrowania działek dodana możliwość filtrowania kryterium grupy rejestrowej
 • w opcji Adresowanie do importu danych z XLS, CSV dodano możliwość importu kolumn: data, godzina, miejsce spotkania, KW
 • poprawki importu z bazy rejestru cen RCiWN
 • poprawka importu plików GML zawierających dużą liczbę dokumentów przypisanych do działki
 
Aktualizacja 06-09-2021 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Wrzesień 2021 16:35
 • poprawione drukowanie pola powierzchni użytkowej w tabelce budynków na wypisie dla działki
 • dodane szablony wydruku mapy w wersji poziomej oraz w formacie A3
 • w protokole ustalenia przebiegu granic dodane wersje szablonów zgodne z aktualnym rozporządzeniem:
  Protokół ustalenia przebiegu granic 2021
 
Aktualizacja 12-07-2021 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 12 Lipiec 2021 19:53
 • aktualizacja serwisowa do wersji z 09-07-2021 - dodane brakujące formularze wydruku mapy
 
Aktualizacja 09-07-2021 PDF Drukuj Email
Piątek, 09 Lipiec 2021 12:54
 • dodana opcja "Drukuj dokumenty powiązane z działką" pozwalająca na wyłączenie drukowania tabelki "Dokumenty" na wydruku informacji o działce

 • poprawione tworzenie pliku xls dla PP (Neolist)
 • dodane drukowanie (obok nazwiska) informacji o śmierci osoby. Drukowanie działa tylko dla danych wczytanych od tej wersji i tylko dla danych pochodzących z pliku GML.
 • poprawiona jakość wydruku mapy wstawianej do dokumentów własnych
 • poprawione drukowanie identyfikatora pracy na WZDE
 • dodana możliwość edycji formularza książki nadawczej
 • dodana możliwość edycji formularza kartoteki lokali
 • w "Narzędzia->Adresowanie" dodane kolumny KW i miejsce spotkania (jeśli zawartość pola KW zostanie wypełniona to jest ona później używana w pismach)
 • w "Narzędzia->Adresowanie" dodane opcje wstawienia KW i miejsca spotkania dla zaznaczonych rekordów
 • w "Narzędzia->Adresowanie" w opcji importu daty i godziny z pliku tekstowego dodana możliwość importu miejsca spotkania
 • dodany nowy sposób renderowania mapy z wykorzystaniem DirectX (lepsza jakość)

 
Aktualizacja 20-10-2020 PDF Drukuj Email
Wtorek, 20 Październik 2020 11:16
 • dodana opcja zaznaczania działek przecinających się z obiektem zaznaczonym na mapie (np granicami opracowania z pliku dxf). Dzięki tej opcji w prosty sposób można wybrać działki i np. wprowadzić ich właścicieli do opcji adresowania celem wysłania zawiadomień
 • w opcji analiz ("Położenie budynków względem użytków") dodana nowa opcja "budynki nie położone w całości na B"
 • dodana opcja generowania pełnego pakietu danych do masowej wysyłki przez usługę Neolist. Pierwsza zakładka to dane pobrane z pierwszego wiersza szablonu xls (który możemy edytować na drugiej zakładce) i powielone tyle razy ile mamy osób w oknie adresowania. Dokumenty PDF pobierane są z zakładki "Pisma" w oknie adresowania i należy je wcześniej wygenerować. Po wybraniu opcji "Zapisz ZIP z plikem XLS i dokumentami PDF" otrzymujemy pełen zestaw do przekazania do Poczty Polskiej
  Film na Youtube objaśniający wysyłkę masową: https://youtu.be/v-yhW7BD7Fo
 • dodany eksport adresów do pliku CSV w formacie Envelo
  neoznaczek
 • na wydruku zaznaczonych działek w sposób ciągły dodane drukowanie pola "Uwagi"
 • w protokole przyjęcia granic dodana możliwość wprowadzenia pola "data"
 • dodany nowy wzór WZDE dla działki: "wzde_dz_zbiorczy_dla_zaznaczonych_dzialek" sumujący pow. zaznaczonych działek
 
Aktualizacja 15-03-2020 PDF Drukuj Email
Niedziela, 15 Marzec 2020 10:41
 • na wydruku kartoteki budynku (wersja "poszerzona") dodany wydruk informacji "czy budynek jest wiatą" oraz "budynek gotowy na szybki internet"
 • w raporcie "Zestawienie użytków" dodana możliwość wyboru jednostki ewidencyjnej
 • dodana możliwość ustawienia liczby miejsc po kropce dla współrzędnych na wykazach punktów
 • dodany nowy formularz WZDE dla działki zawierający dane właścicieli i władających (wzde_dz_z_wlascicielami_i_wladajacymi)
 • dodana opcja generowania wydruku "Wyrys i wypis"
 • w raporcie WZDE dla działek dodane opcje "działki występujące w pliku z danymi dla stanu nowego" oraz "nie generuj WZDE jeśli użytki i powierzchnie w stanie nowym są takie same jak w stanie dotychczasowym"
 • dodana nowa opcja analizy danych "Położenie budynków względem użytków"
 • w protokole przyjęcia granic dodane nowe pola do automatycznego uzupełnienia ([akt_woj], [akt_pow] ....)
 • dodana "szybka ścieżka" do generowania protokołu przyjęcia granic:
  ustawiamy się na liście działek na działce głównej i:
  - Ctrl O - usuniecie zaznaczeń działek
  - Ctrl S - zaznaczenie sąsiednich działek
  - Ctrl P - wywołanie okna protokółu
  - Enter - wywołanie okna podglądu protokołu
 
Aktualizacja 07-01-2020 PDF Drukuj Email
Wtorek, 07 Styczeń 2020 11:01

 

UWAGA! Osoby które wykonały aktualizację programu przed godz. 10:45 08-01-2020 - prosimy o ponowną aktualizację. W poprzedniej nie wszystkie obiekty były importowane z pliku GML.

 • w wyszukiwaniu osób dodana możliwość wyboru charakteru osoby (właściciel/władający) przy zaznaczanie działek na liście w których występuje dana osoba:
 • poprawione sortowanie w oknie Adresowania (po kliknięciu na nazwę kolumny)
 • dodane nowe opcje w "Protokole ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych".
  1. "grupuj osoby w zestawieniu alfabetycznym (w wersji 1, 2, 4)" wyłączenie tej opcji powoduje, że wiersz z daną osobą powielany jest tyle razy, w ilu działkach występuje dana osoba
  2. "w zestawieniu drukuj id. działki zamiast numeru"
 • dodana opcja pobierania geometrii z usługi ULDK. Jeśli otrzymane dane nie zawierają geometrii działek to możemy ją pobrać dla zaznaczonych działek korzystając z opcji:
 • dodana możliwość włączenia wyświetlania w tle mapy OpenStreetMap
 • dodany odczyt klasy obiektów EGB_BlokBudynku - tworzona jest warstwa o nazwie "blok_budynku"
 • dodana możliwość pobrania geometrii działki(ek) przez podanie ich identyfikatorów:
 
Aktualizacja 21-11-2019 PDF Drukuj Email
Czwartek, 21 Listopad 2019 10:59
 • w oknie "Adresowanie" dodane zapamiętywanie ustawienia szerokości i położenia kolumn tabelki z danymi osób
 • w legendzie dodana opcja do zmiany stylu mapy. Do wyboru jest opcja z kolorowaniem użytków oraz opcja bez kolorowania upodabniająca widok mapy do mapy ewidencyjnej

 • dodana możliwość wczytania pliku tekstowego (lub Excel xls) zawierającego współrzędne punktów (zakładana jest nowa warstwa o nazwie zgodnej z nazwą pliku i punkty wyświetlane są na mapie)
 • w opcji "Adresowanie" w szablonach pism dodane nowe pole do wstawienia na piśmie: "Otrzymują - tabelka"
 • w opcji "Adresowanie" dodany nowy szablon zwrotki (pomarańczowa)
 • dodana nowa opcja generowania protokołu przebiegu granic. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że z puli zaznaczonych na liście działek, wyszukiwane są wszystkie sąsiadujące odcinki granic. Wyznaczone w ten sposób pary działek umieszczane są na protokole.
 • dodana nowa wersja wydruku WZDE dla punktów (v. 2)
 • dodana możliwość edycji szablonów wydruku wykazów punktów oraz możliwość wyłączenia drukowania ostatniego punktu jeśli jest taki sam jak pierwszy
 • dodana opcja (zakładka "Drukowanie danych") "drukuj zawartość pola "nazwa własna" w adresach". UWAGA Opcja jest domyślnie włączona, jeśli w danych otrzymywanych z urzędu są zawarte informację, które nie powinny pojawiać się w adresie proszę opcję wyłączyć. Zdarzają się jednak przypadki gdy w tym polu znajduje się np nazwa ulicy lub inne informacje istotne przy adresowaniu.

 

 
Aktualizacja 02-07-2019 PDF Drukuj Email
Wtorek, 02 Lipiec 2019 10:22
 • dla warstwy "uzytki_w_dzialce" dodane eksport oznaczeń do pliku dxf
 • w opcji tworzenia WZDE dla działki dodana możliwość wskazania pliku tekstowego z nowymi numerami działek
 • dodany raport "Zestawienie właścicieli i władających z informacją o działkach sąsiednich"
 • poprawiony wybór czcionki w oknie edycji szablonów pism
 
Aktualizacja 27-05-2019 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Maj 2019 20:02
 • poprawki w obsłudze WMS: dodana obsługa serwisów WMS działających po protokole https oraz dodana obsługa przekierowań. Jeśli korzystali Państwo z serwisu Geoportalu (który został przekierowany na nowy adres) dotyczącego działek to proszę odświeżyć adres i ponownie wybrać poniższe elementy. UWAGA! Dobra jakość jest do uzyskania wtedy gdy wskażemy układ zgodny z danymi na jakich pracujemy.

 • w opcji edycji szablonu pisma dodane nowe pole "Numer(y) działki z numerem KW"
 • w opcjach generowania książki nadawczej (Adresowanie) dodane opcje: "w "Linia 2" wstawiaj id pracy" oraz "drukuj numery działek"
 • w raporcie "Protokół przyjęcia granic" dodana możliwość edycji szablonu raportu
 • w opcji "Adresowanie" dodana możliwość wstawiania do szablonu pisma identyfikatora pracy geodezyjnej
 • w opcji "Adresowanie" dodane 2 nowe opcje (przycisk "Wstaw") do wstawienia godziny i daty dla zaznaczonych rekordów (zaznaczanie z Ctrl lub Shift)
 • zmieniona kolejność eksportu danych punktów do pliku tekstowego oraz kolejność wydruku atrybutów na wypisie z części graficznej. Aktualna: ZRD, BPP, STB, RZG
 • w opcji analizy budynków "Budynki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki" dodana kolumna z wydrukiem numeru działki
 • w raporcie "Zestawienie właścicieli" dodana opcja "tylko zaznaczone działki"
 • na wypisie dla działki dodany wydruk informacji o jednostce ewidencyjnej. Pole pojawi się automatycznie o ile druk wypisu nie był modyfikowany. W tym drugim przypadku (w razie potrzeby) można dodać pole jak na rysunku:
 
Aktualizacja 15-03-2019 PDF Drukuj Email
Piątek, 15 Marzec 2019 11:31
 • przyśpieszone otwieranie wczytanych danych (zwłaszcza przy dużej liczbie działek)
 • poprawiona opcja "Narzędzia->Mapa grup rejestrowych" - teraz uwzględnia ona również grupę do jakiej należy władający (wymagane jest ponowne wczytanie pliku GML)
 
Aktualizacja 06-02-2019 PDF Drukuj Email
Środa, 06 Luty 2019 17:09
 • dodany wydruk: "WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH w zakresie numerycznego opisu granic", jako trzecia opcja wydruku współrzędnych obiektów na mapie
 • poprawki w wydruku informacji o dzierżawach (z danych pochodzących z GML)
 • poprawki w wydruku informacji z kartoteki lokali
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 7