Aktualizacja 22-02-2022 PDF Drukuj Email
Wtorek, 22 Luty 2022 19:15
  • przywrócone działanie map Google po wyłączeniu przez Google wspierania IE. Aktualne rozwiązanie bazuje na bibliotekach systemowych Microsoft Edge. Jeśli na komputerze biblioteki są niedostępne, wyświetli się przycisk "Brak bibliotek Microsoft Edge. Kliknij aby zainstalować.". Po jego kliknięciu program przekierowuje do strony Microsoft w celu pobrania brakujących plików (pobrany program instalacyjny należy uruchomić). Komputery z systemem Windows 10, który jest zaktualizowany, mają już potrzebne biblioteki systemowe zainstalowane.
  • w menu "Widok" dodana możliwość włączenia mapy podkładowej (ortofotomapa i bdot)
  • dodany formularz WZDE dla budynków zgodny z rozporządzeniem z 2021 roku
  • dodany eksport wypisu z części graficznej do formatów xls i xlsx
  • w opcji adresowania w szablonach pism dodane pole "numer jednostki rejestrowej" (dla działki głównej)
  • w opcji adresowania - drukowanie kopert/zwrotek dodana możliwość drukowania tylko dla osób zaznaczonych (zaznaczanie myszką z Ctrl/Shift na zakładce "Osoby")