Aktualizacja 09-11-2018 PDF Drukuj Email
Piątek, 09 Listopad 2018 10:51
 • dodana opcja analizy danych: "Położenie budynków - różnice między częścią graficzną a opisową" sprawdzająca położenie geometryczne budynków względem działek i porównująca tą informację z powiązaniem zawartym w bazie opisowej
 • w Widok->Budynki dodana opcja zapisu widocznych na liście budynków do pliku SHP
 • dodany nowy raport "Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki - łączenie zaznaczonych działek"
 • w opcji "Adresowanie" w czasie dodawania działek dodana opcja "Typ działki" (do wyboru "główna" lub "sąsiednia") - pole wykorzystywane przy tworzeniu szablonów pism np. do wstawienia numeru działki głównej
 • dodane 2 nowe opcje analizy danych:"Budynki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Budynki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"
 • w opcji "Adresowanie" -> "Import z XLS, CSV" dodana do importu kolumna numer działki
 • w opcji "Adresowanie" w czasie dodawania działek dodana opcja "numery działek zapisuj z numerem obrębu"
 • w opcji "Adresowanie" pisma generowane są teraz tylko dla widocznych (przefiltrowanych) rekordów
 • w raporcie "Protokół przyjęcia granic" dodana kolumna numer obrębu oraz wstawianie sygnatur dokumentów do kolumny "Wyszczególnienie dokumentów ..."
 • w eksporcie punktów do pliku tekstowego dodana możliwość włączenia kolumny czy punkt należy do granicy spornej
 • w oknie danych lokali w opcji wydruku pozycji kartoteki lokali dodana opcja "drukuj właścicieli lokali"
 • poprawki w oknie danych dotyczących Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) oraz dodany eksport "Do pliku CSV - raport dla rzeczoznawcy" zawierający kolumny: "Rodzaj zapisu","Data zawarcia umowy","Cena transakcji","Sygnatura akt","Strona sprzedająca","Strona kupująca","Numery działek","Suma pow. działek","Przeznaczenie w MPZP", "Suma pow. budynków","Główne fukcje budynków","Województwo","Powiat","Gmina","Miejscowość","Ulica"'
 • w opcji "Adresowanie" dodana możliwość wygenerowania druku potwierdzenia nadania przesyłki poleconej
 • poprawki w wydruku wypisu z danych graficznych
 • na wypisie dla działki w danych budynków dodana kolumna PKOB i informacja o statusie budynku