Aktualizacja 21-11-2019 PDF Drukuj Email
Czwartek, 21 Listopad 2019 10:59
  • w oknie "Adresowanie" dodane zapamiętywanie ustawienia szerokości i położenia kolumn tabelki z danymi osób
  • w legendzie dodana opcja do zmiany stylu mapy. Do wyboru jest opcja z kolorowaniem użytków oraz opcja bez kolorowania upodabniająca widok mapy do mapy ewidencyjnej

  • dodana możliwość wczytania pliku tekstowego (lub Excel xls) zawierającego współrzędne punktów (zakładana jest nowa warstwa o nazwie zgodnej z nazwą pliku i punkty wyświetlane są na mapie)
  • w opcji "Adresowanie" w szablonach pism dodane nowe pole do wstawienia na piśmie: "Otrzymują - tabelka"
  • w opcji "Adresowanie" dodany nowy szablon zwrotki (pomarańczowa)
  • dodana nowa opcja generowania protokołu przebiegu granic. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że z puli zaznaczonych na liście działek, wyszukiwane są wszystkie sąsiadujące odcinki granic. Wyznaczone w ten sposób pary działek umieszczane są na protokole.
  • dodana nowa wersja wydruku WZDE dla punktów (v. 2)
  • dodana możliwość edycji szablonów wydruku wykazów punktów oraz możliwość wyłączenia drukowania ostatniego punktu jeśli jest taki sam jak pierwszy
  • dodana opcja (zakładka "Drukowanie danych") "drukuj zawartość pola "nazwa własna" w adresach". UWAGA Opcja jest domyślnie włączona, jeśli w danych otrzymywanych z urzędu są zawarte informację, które nie powinny pojawiać się w adresie proszę opcję wyłączyć. Zdarzają się jednak przypadki gdy w tym polu znajduje się np nazwa ulicy lub inne informacje istotne przy adresowaniu.