Aktualizacja 24-09-2018 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24 Wrzesień 2018 08:40
  • na wypisie z części graficznej dodany atrybut czy punkt należy do spornej granicy (atrybut występuje wyłącznie w plikach GML)
  • zaznaczanie działek z lewym Altem na mapie zaznacza/odznacza też działki w tabeli
  • opcja "Narzędzia->Ukryj dane osobowe" ukrywa na wypisach teraz również numery KW
  • w menu "Narzędzia" dodane 4 opcje analizy danych: "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Porównanie powierzchni ewidencyjnych działek i użytków z zewnętrznym plikiem SWD/GML", "Działki istniejące w bazie opisowej i nie posiadające grafiki", "Działki nie istniejące w bazie opisowej a posiadające grafikę"
  • w menu "Wiadomości" dodana opcja automatycznej aktualizacji programu:
    Aktualizacja