Aktualizacja 09-01-2018 PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Styczeń 2018 13:00
 • na zakładce wykazu współrzędnych dodana opcja bezpośredniego eksportu do pliku csv (kolumny oddzielone znakiem ";")
Eksport do CSV

 

 • dodana opcja umożliwiająca kolorowanie punktów w zależności od wartości pola w bazie danych (np różne kolory w zależności od wartości atrybutu BPP):
Kolory punktów

 

 • w opcji "Widok->Wyszukiwanie osób" dodana możliwość utworzenia pojedynczego PDF-a z wszystkimi jednostkami rejestrowymi w których występuje wybrana osoba
 • w opcji "Widok->Wyszukiwanie jednostek rejestrowych" dodana możliwość utworzenia pojedynczego PDF-a z wszystkimi widocznymi w tabelce jednostkami rejestrowymi
 • dodana opcja eksportu do formatu SHP bez danych osób fizycznych
 • do opcji eksportu: "Eksport do SHP warstwy działek z danymi właścicieli" dodane pole "udział"
 • dodany "poszerzony" wzór raportu "kartoteka budynku":
Kartoteka bud.

 

 • dodana opcja "Eksportuj zaznaczone działki do pojedynczego pliku PDF":
PDF
 
 •  dla danych pochodzących z plików GML dodany odczyt obiektów związanych z budynkami (tarasy, werandy, schody itp.). Obiekty te są importowane na warstwę o nazwie "ob_zwiazane":
  Obiekty związane