Aktualizacja 09-07-2021 PDF Drukuj Email
Piątek, 09 Lipiec 2021 12:54
 • dodana opcja "Drukuj dokumenty powiązane z działką" pozwalająca na wyłączenie drukowania tabelki "Dokumenty" na wydruku informacji o działce

 • poprawione tworzenie pliku xls dla PP (Neolist)
 • dodane drukowanie (obok nazwiska) informacji o śmierci osoby. Drukowanie działa tylko dla danych wczytanych od tej wersji i tylko dla danych pochodzących z pliku GML.
 • poprawiona jakość wydruku mapy wstawianej do dokumentów własnych
 • poprawione drukowanie identyfikatora pracy na WZDE
 • dodana możliwość edycji formularza książki nadawczej
 • dodana możliwość edycji formularza kartoteki lokali
 • w "Narzędzia->Adresowanie" dodane kolumny KW i miejsce spotkania (jeśli zawartość pola KW zostanie wypełniona to jest ona później używana w pismach)
 • w "Narzędzia->Adresowanie" dodane opcje wstawienia KW i miejsca spotkania dla zaznaczonych rekordów
 • w "Narzędzia->Adresowanie" w opcji importu daty i godziny z pliku tekstowego dodana możliwość importu miejsca spotkania
 • dodany nowy sposób renderowania mapy z wykorzystaniem DirectX (lepsza jakość)