Raport: inwestycja liniowa - wykaz właścicieli działek PDF Drukuj Email

Raport umożliwia wykonanie zestawienia działek przecinających się ze wskazanym obiektem na mapie. W raporcie umieszczone są kolumny jak na rysunkach poniżej. Oprócz informacji takich jak powierzchnia działki, użytki, nazwiska i adresy właścicieli pobieranych z części opisowej liczona jest długość przecięcia obiektu z działką. Raport generowany jest w formacie A3.

Opcja dostępna wyłącznie z licencją wielostanowiskową.

Inwestycja liniowa
Obiekt liniowy wczytany z pliku SHP  - poniżej raport wygenerowany dla działek przecinających się z tym obiektem
 
Raport cz.1
 Część I raportu
 
Raport cz.2
Część II raportu

Działanie tej opcji można przetestować na danych demonstracyjnych, które można wczytać w menu "Narzędzia -> Wczytaj dane demonstracyjne". Po wczytaniu danych należy w oknie "Legenda" włączyć wyświetlanie warstwy "inwestycja_liniowa" (rysunek 3). Następnie należy zaznaczyć myszką na mapie obiekt liniowy i wybrać opcję "Narzędzia -> Raporty -> Inwestycja liniowa ...".

Dane demonstracyjne
rysunek 3