Ograniczenie działek do tych które przecinają się ze wskazanym obiektem PDF Drukuj Email

Opcja dostępna jest w menu "Narzędzia -> Wytnij działki nie przecinające się z wybranym obiektem". Funkcja służy do usunięcia z mapy i z danych opisowych tych działek które nie przecinają się ze wskazanym na mapie obiektem. Dzięki temu można ograniczyć zakres danych do tych, które potrzebne są np. do przeprowadzenia inwestycji.

Na rysunku 1 pokazany jest obręb (wczytany z pliku SWDE) oraz linia projektowanej inwestycji liniowej (wczytana z pliku SHP). Po wskazaniu obiektu liniowego i wybraniu opcji "Wytnij działki nie przecinające się z wybranym obiektem" uzyskujemy efekt jak na rysunku 2. Działki nie przecinające się z projektowaną linią zostały usunięte. Otrzymany w ten sposób zestaw danych możemy zapisać np do formatu CSWDE i przekazać inwestorowi.

Ograniczenie działek
 Efekt działania opcji
 rysunek 1  rysunek 2

Działanie tej opcji można przetestować na danych demonstracyjnych, które można wczytać w menu "Narzędzia -> Wczytaj dane demonstracyjne". Po wczytaniu danych należy w oknie "Legenda" włączyć wyświetlanie warstwy "inwestycja_liniowa" (rysunek 3). Następnie należy zaznaczyć myszką na mapie obiekt liniowy i wybrać opcję "Narzędzia -> Wytnij działki nie przecinające się z wybranym obiektem".

Dane demonstracyjne
rysunek 3

 

Opcja dostępna jest wyłącznie z licencją wielostanowiskową.