Raport: wykaz właścicieli i władających PDF Drukuj Email

Raport dostępny jest w menu "Narzędzia -> Raporty -> Zestawienie właścicieli i władających". Po wybraniu tej opcji mamy możliwość wskazania obręby którego dotyczyć będzie wykaz oraz możliwość wskazania pliku zawierającego listę działek do umieszczenia w raporcie W(rys 1).

Raport
rys 1

Wygenerowane zestawienie można wyeksportować do formatu PDF, RTF, Excel lub tekstowego pliku CSV.

Raport - podgląd