Dodawanie informacji o dokumentach wydanych do działki PDF Drukuj Email

W oknie "Informacje" na zakładce oznaczonej ikonką istnieje możliwość dodawania informacji o dokumentach wydanych dla wybranej działki (np. WZiZT, pozwolenia na budowę, użytkowanie itp).

Informacje o dokumentach

W powyższej tabelce wyświetlane są wpisy dotyczące wskazanej działki.

Korzystając z paska narzędziowego mamy możliwość:

  • Dodaj dokument dodanie informacji o nowym dokumencie. Po kliknięciu na ten przycisk wyświetla się okienko, w którym możemy wprowadzić: znak/numer dokumentu, datę dokumentu, rodzaj dokumentu (informacja do wyboru ze słownika definiowanego przez użytkownika), uwagi oraz wskazać plik dokumentu. Wskazanie pliku powoduje ze jego kopia zostaje zapisana do wewnętrznej bazy programu c-swde i może później zostać wyświetlona przez kliknięcie na ikonkę Podgląd dokumentu. Jako plik można wskazać dowolny rodzaj pliku (doc, pdf, rtf, jpg, tiff itp.) wykorzystując tę opcję np do dodawania zdjęć.
    Dokument
  • Edycja edycja danych dokumentu
  • Usunięcie usunięcie dokumentu z bazy
  • Podgląd wypakowanie pliku dokumentu z bazy i jego wyświetlenie (aby plik został wyświetlony jego rozszerzenie musi być skojarzone w systemie z programem go obsługującym)
  • Kolorowanie opcja umożliwia oznaczenie na mapie tych działek do których przypisane są dokumenty. Po kliknięciu na ten przycisk należy wskazać kolor wypełnienia po czym działki z przypisanym dokumentem zostają pokolorowane. Na rysunku poniżej widać efekt działania opcji - działki z dokumentami pokolorowane zostały na niebiesko.
    Kolorowanie
Dane dokumentów gromadzone są w podkatalogu "DOK". Ponowne wczytanie (aktualizacja) pliku SWDE nie usuwa tych danych.