Przeglądanie i eksport danych budynków PDF Drukuj Email

Informacje o budynkach w formie listy można obejrzeć korzystając z opcji "Narzędzia -> Eksport danych budynków". Dane do tego okna importowane są z części opisowej pliku SWDE (oznacza to że można je przeglądać nawet wtedy gdy nie ma danych graficznych). W czasie importu następuje wiązanie danych adresowych z budynkiem w efekcie czego tabela zawiera kolumny: G5KOD, G5ULC, G5MSC, G5NRA i G5NAZ.

Korzystając z przeciągania tytułu kolumny na pasek z opisem "Przeciągnij tu kolumnę aby pogrupować dane" mamy możliwość pogrupowania budynków np leżących na tej samej ulicy.

Każda kolumna ma możliwość włączenia filtrowania (strzałka obok nazwy kolumny).

Widoczny na ekranie zakres danych można wyeksportować do pliku w formacie CSV lub DBF (jeżeli włączone jest filtrowanie to wyeksportowane zostaną tylko rekordy spełniające kryteria filtra).

Budynki