Transformacja współrzędnych PDF Drukuj Email

Korzystając z opcji "Transformacja współrzędnych" dostępnej w menu "Narzędzia" (Menu narzędzia) można wykonać transformację międzyukładową (1965, 1992, 2000, układ geograficzny) całej mapy lub wybranych warstw. W ramce"Układ bieżący" należy wskazać w jakim układzie są aktualnie współrzędne obiektów, a w ramce "Transformacja na układ" wybrać docelowy układ współrzędnych. Przy transformacji między układem 1965 a 2000 można dodatkowo określić czy mają być uwzględniane tzw. korekty globalne.

Korzystając z tej opcji można transformować dowolne wczytane warstwy/pliki (np. SHP)

Transformacja