Przeglądanie danych w postaci listy (tabelki) PDF Drukuj Email

Informacje o obiektach wskazywanych na mapie mogą być prezentowane w postaci tabelarycznej.

Tabelka dostępna jest po wybraniu w oknie "Informacje" zakładki oznaczonej ikonką

Zakładki

Wskazywanie obiektów, a co za tym idzie wyświetlanie danych z odpowiedniej warstwy ułatwia legenda. Za jej pomocą możemy włączać/wyłączać widoczność warstw jak też przeciągając warstwy myszką, zmieniać kolejność ich wyświetlania. Po kliknięciu na mapę poszukiwane są w pierwszej kolejności obiekty z warstw leżących najwyżej.

 

Legenda

 

 

W widoku tabelarycznym mamy możliwość operacji:

  • sortowanie - klikając na nazwę kolumny
  • grupowanie - przeciągając kolumnę na pole opisane "Przeciągnij tu kolumnę aby pogrupować dane"
  • filtrowanie - wybierając rodzaj filtra z menu rozwijanego przy każdej kolumnie. Wybierając z tego menu opcję "Inne" mamy możliwość samodzielnego ustawienia filtra. Na rysunku poniżej uzyskana została lista działek o powierzchni powyżej 1 ha.

 

Tabelka

 

Przechodząc po  rekordach w tabelce automatycznie ustawiana jest mapa na wybranym rekordzie.

Grupowanie danych umożliwia połączenie rekordów zawierających te same wartości w wybranej kolumnie. Dla każdej grupy wykonywane jest sumowanie pola powierzchni co w szybki sposób pozwala na podliczenie sum dla poszczególnych rodzajów użytków, klas bonitacyjnych, zsumowanie powierzchni działek w obrębach itp.

 

Grupowanie

 

Grupowanie pozwala również na szybkie uzyskanie bardziej szczegółowych informacji jak np powierzchnie gruntów w poszczególnych klasach bonitacyjnych z rozbiciem na rodzaj użytku w danej klasie:

 

Grupowanie