Podgląd mapy PDF Drukuj Email

Okienko zawierające podgląd mapy dostępne jest po wybraniu opcji: "Widok -> Podgląd całej mapy". W okienku wyświetlony jest zarys działek oraz prostokąt obejmujący aktualnie wyrysowany na mapie obszar.

Każda zmiana powiększenia lub położenia mapy natychmiast odzwierciedlana jest w okienku podglądu.

Korzystając z myszki i klikając na mapę w okienku podglądu mamy możliwość zmiany zakresu wyświetlania "dużej" mapy.

Przytrzymanie klawisza Ctrl w czasie przesuwania myszki nad oknem podglądu powoduje przesuwnie mapy w sposób ciągły.

 

 

Podgląd mapy