Obsługa konta PDF Drukuj Email

Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetla się okno logowania.

 

Na tym etapie są 2 możliwości:

 1. Przetestowanie działania programu w wersji demo (klikając na przycisk "Uruchom wersję DEMO")
 2. Założenie konta i zalogowanie się do programu na własne konto.
Założenie konta jest konieczne jeśli planujemy wykupienie dostępu do programu.
 

Procedura zakładania konta:

 • w oknie logowania klikamy na przycisk "Nie masz konta? Kliknij aby je założyć."
 • w oknie jakie się wyświetli wypełniamy dane konta:
 • na podany w powyższym oknie adres e-mail wysyłany jest link do aktywacji konta. Po kliknięciu w otrzymany link konto zostaje aktywowane. Jeśli e-mail z linkiem aktywacyjnym nie dotrze, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM. W razie braku e-maila prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy - aktywujemy konto ręcznie
 • po aktywowaniu konta można korzystać z programu wpisując dane autoryzacyjne (e-mail i hasło w oknie logowania)

Zarządzanie kontem:

 Opcje umożliwiające zarządzanie kontem dostępne są w górnym menu "Obsługa konta"
Opcja "Dane konta" otwiera okno, w którym możemy uzupełnić lub zmienić dane do faktur.
 
Opcja "Konta dodatkowe i płatności": 
 
 
Dostępne działania:
 • dodawanie i usuwanie kont dodatkowych. Konta dodatkowe są konieczne w przypadku, gdy program będzie używany na kilku stanowiskach komputerowych. Każde stanowisko wymaga swojego konta dodatkowego. Loginem do konta dodatkowego jest adres e-mail konta głównego łamane przez nazwa subkonta. Nazwa nadawana jest samodzielnie w momencie zakładania konta dodatkowego. Hasło nadawane jest w momencie dodawania subkonta i może być zmienione przez użycie przycisku "Zmień hasło"

 • opłacenie usługi pełnego dostępu - przycisk "Opłać". Przed użyciem tej opcji należy, w kolumnie"Przedłuż licencję o...", dokonać wyboru, które konta mają być opłacone. Przed przejściem do płatności wyświetlane jest okno podsumowania płatności. Kliknięcie przycisku OK powoduje uruchomienie przeglądarki internetowej i przekierowanie do serwisu płatności online.
 
 • zmiana hasła - opcja zmiany hasła dla konta
 • odłączanie licencji. Konto jest skojarzone z komputerem, na którym nastąpiło pierwsze logowanie. Jeśli istnieje konieczność przeniesienia loginu na inny komputer, to przed logowaniem na nowym komputerze, należy wykonać odłączenie licencji. Po odłączeniu możemy używać konta na innym stanowisku (innym komputerze)
 • zakładka "Faktury" - dostęp do faktur za zamówione usługi