Obsługa dowolnych serwisów WMS PDF Drukuj Email

Program pozwala na wyświetlenie w tle danych pobranych z dowolnego serwisu WMS. Do uruchomienia tej opcji służy ikonka w górnym menu opisana jako "WMS":

WMS

Po wybraniu opcji "WMS" otwiera się okno dialogowe z dwoma zakładkami:
- Moje usługi - lista używanych adresów serwerów WMS. Na tej zakładce możemy dodawać swoje adresy korzystając z ikonek po lewej stronie listy:

WMS - dodaj nowy

- Katalog usług - zakładka zawiera predefiniowaną listę serwerów WMS dostępnych w Polsce. Po odnalezieniu serwera możemy go dodać do listy"Moje usługi"

Po wybraniu serwera WMS (przez odhaczenie w kolumnie "Aktywny" na zakładce "Moje usługi") możemy włączyć pobieranie danych klikając przycisk "Pobieraj dane ...". Okno obsługi WMS zostaje pomniejszone i umieszczone w lewym dolnym rogu ekranu. Od tego momentu każda zmiana widoku mapy powoduje łączenie z serwerem WMS i pobranie odpowiedniego fragmentu podkładu.