Mapa PDF Drukuj Email

Jeżeli w pliku SWDE były zawarte informacje o obiektach graficznych to po wczytaniu pliku są one wyświetlane w postaci mapy. Okno mapy pozwala na wskazywanie działek z automatycznym wyszukaniem danych opisowych.

Korzystając z górnego paska narzędziowego dotyczącego mapy mamy możliwość:

  • zapisania wybranej warstwy mapy w formatach SHP (ArcInfo), DXF (AutoCAD) lub MID/MIF (MapInfo)
  • włączenia opcji centrowania mapy na wybranym w oknie "Działki" rekordzie
  • przesuwania, powiększania i pomniejszania mapy
  • włączenia/wyłączenia numeracji działek