Opcje PDF Drukuj Email

Ikonka "Opcje" wyświetla okienko, w którym można zdefiniować:

  • zakładka "Kolorowanie użytków" - czy i w jaki sposób kolorowane mają być użytki
  • zakładka "Eksport" - czy po eksporcie danych opisowych do formatów RTF/PDF plik ma być od razu otwarty w domyślnym programie
  • zakładka "Inne" - sposób prezentowania informacji o powierzchniach (m2, ha), format zapisu numerów punktów, włączenie/wyłączenie kolumny AM w liście działek, włączenie/wyłączenie wyświetlania numeru PESEL

 

Opcje