Adresowanie i korespondencja seryjna PDF Drukuj Email

Opcja tworzenia listy adresowej i generowanie korespondencji seryjnej dostępna jest w menu "Narzędzia -> Adresowanie". Po wybraniu tej opcji otwiera się okno w którym mamy możliwość tworzenia listy odbiorców.

 Adresowanie

Zakładka "Osoby"

Dostępne są następujące opcje:

  • nowe dane - wyczyszczenie aktualnej listy 
  • zapisz dane - zapisanie aktualnej listy adresowej
  • wczytaj dane - wczytanie wcześniej zapisanej listy
  • dodaj osoby z działki nr ... - dodawanie osób do listy przez wprowadzenie numeru działki:
Dodaj osoby z działki
  • usuń - usunięcie aktualnie podświetlonego rekordu danych z listy
  • eksportuj widoczny zakres danych - eksport listy adresowej do pliku csv lub dbf
  • pokaż działkę na mapie - ustawienie widoku mapy głównego okna programu na działce wybranej osoby
Zakładka "Koperty"
 
Koperty
 
Dostępne opcje:
  • wygeneruj  koperty - przygotowanie podglądu wydruku kopert dla aktualnej listy osób
  • ustawienia - ustawienia dotyczące rozmiaru i sposobu adresowania kopert
Ustawienia kopert
 
Zakładka "Pisma"
 
 Pisma
 
Tworzenie korespondencji seryjnej dla listy osób. Pisma generowane są na podstawie wzoru który możemy zdefiniować samodzielnie korzystając z opcji "Edytuj wzory pism". Wzór pisma może zawierać pola które zostaną automatycznie zastąpione danymi z bazy danych:
 
Edytor wzorów