Kolorowanie działek wybranej osoby PDF Drukuj Email

Opcja wypełnienia kolorem działek wybranej osoby dostępna jest w menu "Wypełnij kolorem działki wybranej osoby" w widoku "Osoby" (rys. 1).

Kolorowanie działek

rys. 1

 Przed wywołaniem tej opcji należy wyszukać żądaną osobę wpisując fragment nazwy i ustawiając podświetlenie na liście osób. Na rysunku 1 odszukana została lista osób zawierająca w nazwie słowo "GMINA". Wybranie opcji "Wypełnij kolorem działki wybranej osoby" spowoduje wyświetlenie okna jak na rysunku 2. W oknie tym możemy określić kolor wypełnienia oraz wskazać czy mają być pokolorowane działki, w których wskazana osoba występuje w charakterze właściciela czy władającego. W pokazanym przykładzie na czerwono pokolorowane zostaną działki, w których występuje"GMINA I MIASTO JANKI" jako właściciel lub władający.

Ustawienia
rys. 2
 

 Efektem działania opcji są pokolorowane działki na mapie:

Pokolorowane działki
 
 

 Jeżeli pokolorowane działki przesłaniają nam treść z innych warstw to możemy korzystając z okna legendy przenieść przesłoniętą warstwę nad warstwę działek lub korzystając z ikonki ustawić atrybut "przeźroczystość" dla warstwy działek.

Legenda